Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Hướng dẫn Web Backlink redirect 301

Hướng dẫn Submit Backlink redirect 301


Giá Backlink chuyến hướng bền vững > Bí quyết chuyển tiếp liên hệ URL của web site bị đổi mới trong trong dĩ vãng bởi những spammers và đa số máy kiếm gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. nên nếu bạn có ý định dùng công nghệ chuyển hướng cho shop URL trên trang thì bạn chỉ nên vận dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo dùng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: Đảm bảo kiên cố server Apache của bạn giúp mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để áp dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các Web của bạn. phải bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải chắc chắn rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên không thể up lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, tải lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy kỹ lưỡng đừng đổi mới giả dụ bạn không chắc, hoàn hảo hãy sao lưu một bản để phòng giả dụ cấp thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét